आदरणीय सदस्य महानुभावहरु,

कृपया दिईएको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् र सर्भेक्षणमा सहभागी हुनु होस् । सर्भेक्षण फाराम तपाईको मोबाईल, ट्याव, ल्यापटप, डेक्सटप लगायतबाट सजिलैसँग भरेर पठाउन सक्नु हुनेछ । तपाईले दिनु भएको जानकारी संस्थाको लागि मार्गदर्शन हुने र सोही अनुरुप संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा सदस्यहरुको हित अनुकुल बनाउन सहयोगी हुनेछ । आशा छ, संस्थाको यस कार्यमा यहाँबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ ।

कोभिड १९ को असर सम्बन्धमा सदस्य सर्वेक्षण २०७७